Stock Spirits
Odpowiedzialne spożywanie alkoholu

Głęboko wierzymy, że nasze produkty powinny być spożywane w sposób odpowiedzialny przez tych, którzy zdecydują się je pić. Jako firma z branży spirytusowej rozumiemy, że odgrywamy
bardzo ważną rolę w edukacji i promowaniu odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Odpowiedzialne spożywanie alkoholu jest ważnym filarem naszej strategii ESG.

 

Uważamy, że odpowiedzialne picie to spożywanie alkoholu w umiarkowany, odpowiedzialny sposób, bez alkoholu dla grup ryzyka, takich jak np. nieletni, opiekunowie nieletnich, kobiety w ciąży, kierowcy, w celu zapobiegania nadużyciom i szkodom dla zdrowia konsumentów.

Wierzymy, że działania mające na celu ograniczenie nadużywania alkoholu są najskuteczniejsze poprzez:

• współpracę óżnych stron, takich jak: przemysł, stowarzyszenia branżowe, organy regulacyjne/rządy, władze lokalne, organizacje pozarządowe itp.

długoterminową edukację

• przejrzyste informacje dla konsumentów w tym ikony odpowiedzialnościowe i/lub linki do odpowiednich informacji na opakowaniach i/lub w Internecie, aby konsumenci mogli dokonywać świadomych wyborów.

Jesteśmy głęboko przekonani, zgodnie z naszym celem “Wzmacniania smaków życia”, że alkohol powinien być spożywany wyłącznie przez osoby dorosłe, w kulturze umiaru, aby naprawdę poczuć i cieszyć się celebrowaną chwilą. Picie naszych produktów powinno być zawsze pozytywnym doświadczeniem.

PICIE ALKOHOLU PRZEZ NIELETNICH

Stock Spirits Group stanowczo sprzeciwia się piciu alkoholu przez nieletnich w jakiejkolwiek formie i ilości. WNie promujemy ani nie zachęcamy do spożywania alkoholu osób nieletnich. Nasze produkty nie są przeznaczone do picia przez osoby niepełnoletnie.

Wspieramy programy edukacyjne i kampanie budujące świadomość odpowiedzialnego spożywania alkoholu, aby informować o negatywnych skutkach szkodliwej konsumpcji alkoholu przez osoby niepełnoletnie. Wierzymy, że naszym obowiązkiem jest upewnienie się, że nasze produkty są spożywane w sposób odpowiedzialny, dlatego zachęcamy do podejmowania świadomych wyborów.

ALKOHOL I CIĄŻA

Stock Spirits Group stanowczo sprzeciwia się spożywaniu alkoholu w jakimkolwiek czasie i w jakiejkolwiek formie lub ilości przez kobiety w ciąży, karmiące piersią i opiekunów nieletnich. Każda ilość alkoholu spożyta podczas ciąży może mieć negatywny wpływ na płód. Regularne i / lub intensywne picie alkoholu przez kobiety w ciąży może spowodować nieodwracalne uszkodzenia rozwoju umysłowego i fizycznego nienarodzonego dziecka, powodując np. zaburzenia ze spektrum alkoholowego płodu (FASD).

Zdecydowanie zalecamy, aby kobiety, które zamierzają zajść w ciążę, są w ciąży lub karmią piersią, całkowicie powstrzymały się od spożywania jakiegokolwiek alkoholu.

Przykłady inicjatyw na rzecz odpowiedzialnego spożywania alkoholu:

• Stock Polska jest wieloletnim i aktywnym członkiem Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, organizacji branżowej, która w ramach swojej działalności promuje odpowiedzialne spożywanie alkoholu poprzez programy edukacyjne i kampanie publiczne: https://zppps.pl/nasze-kampanie/

• Stock Spirits w Niemczech jest członkiem Federalnego Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Spirytusowego i Importerów (Bundesverband der Deutschen Spirituosen Industrie und Importeure e.V. (BSI)) oraz partnerem licznych lokalnych inicjatyw na rzecz odpowiedzialnego spożywania alkoholu:
https://www.spirituosen-verband.de/verantwortung/initiativen/

• Stock Plzeň-Božkov i Stock Słowacja są założycielami i aktywnymi członkami ‘Forum PSR’ (ang.: drink responsibly; sk: pi s rozumom; pl.: pij odpowiedzialnie) Pi s rozumom, które zrzesza głównych producentów i dystrybutorów alkoholi wysokoprocentowych w celu przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu. Forum ma na celu podnoszenie świadomości na temat negatywnych skutków nieodpowiedzialnego spożywania alkoholu. Stock wykorzystuje platformę “PSR, (drink responsibly)” w mediach, sklepach i komunikacji marki. Członkowie Forum zobowiązali się również do przestrzegania Kodeksu Postępowania który reguluje działania reklamowe.
– Pij Odpowiedzialnie (Pi s rozumom)
– Samoregulacja (Kodeks RPR)