Stock Spirits
Prawo

Stock Spirits Group dokłada wszelkich starań, aby wszystkie publikowane przez nią informacje były dokładne. Nie można jednak udzielić żadnych gwarancji na informacje zawarte na tej stronie, a Stock Spirits nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie działania na podstawie informacji zawartych tutaj.

Nie wyklucza to odpowiedzialności, której Stock Spirits Group nie może wykluczyć z mocy prawa.

Stock Spirits Group nie ponosi odpowiedzialności za linki do stron osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Nie należy zakładać żadnego związku ani powiązania między Stock Spirits Group a powiązanymi stronami lub ich właścicielami, a żadne treści zawarte na tej stronie nie stanowią ani nie będą uważane za porady lub zaproszenie do inwestowania lub zawierania transakcji na jakichkolwiek papierach wartościowych i nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek decyzją inwestycyjną.