Stock Spirits
3 marzec 2022
Wsparcie dla pracowników z Ukrainy

W tym trudnym czasie ważna jest pomoc Ukrainie na różnych płaszczyznach – materialnej, finansowej, ale także wsparcie dla pracowników z Ukrainy przebywających w Polsce. Stock Polska włącza się w działania i zapowiada kolejne inicjatywy.

Oświadczenie Marka Sypka, Dyrektora Zarządzającego Stock Polska

Jako Firma, czujemy się odpowiedzialni za wszystkich naszych pracowników, a w tym szczególnym czasie, zwłaszcza za pracowników z Ukrainy. Z każdym z nich jesteśmy w stałym kontakcie, każdy otrzymał od nas finansowe wsparcie i każdy może liczyć na naszą dalszą pomoc.

Podjęliśmy też decyzję, że jeśli którykolwiek z naszych pracowników postanowi wracać do swojego kraju, aby w tym szczególnie trudnym czasie wspierać swoich najbliższych, lub walczyć o wolność swojej Ojczyzny, potraktujemy taką nieobecność jako płatny urlop i zagwarantujemy miejsce pracy po powrocie do Polski. Sytuacja jest wyjątkowa i wymaga wyjątkowych działań.

Jednocześnie pracujemy także nad wsparciem finansowym dla Ukrainy. Wiemy, że przed nami wszystkimi jeszcze wiele ciężkich dni i że pomoc dla uchodźców oraz walczących będzie potrzebna nie tylko dziś, ale z pewnością przez kolejne miesiące – Marek Sypek, Dyrektor Zarządzający Stock Polska.

Firma podkreśla, że to podstawowa forma wsparcia dla Ukrainy i jedynie wstęp do dalszych działań na jej rzecz. Jednocześnie wielu pracowników podjęło oddolne inicjatywy pomocy, organizując się i dokładając własne cegiełki.

Stock Spirits contact
Małgorzata Małachowska
Corporate Communications Stock Polska