Stock Spirits
Dyrektor Operacyjny Grupy
Luca Giordano

Do Stock Spirits Group dołączył 1 sierpnia 2023 roku. Luca jest ekspertem z 25-letnim, międzynarodowym doświadczeniem w organizacji Lean Supply Chain w sektorze FMCG. Pracował w kilku krajach w Europie i poza nią dla takich firm jak Heineken, Unilever, Hewlett-Packard i Danone. Jego doświadczenie obejmuje zarządzanie wieloma krajami, budowę łańcucha dostaw End-2-End, zarządzanie zmianą, TPM (Total Productive Maintenance), Lean Manufacturing i bezpieczeństwem. W Stock Spirits Luca kieruje i nadzoruje wszystkie nasze zakłady produkcyjne i operacje.