Stock Spirits
Dyrektor ds. Prawnych
Rafał Ciećwierz

Rafał dołączył do SSG w maju 2022 r., wnosząc swoje doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego i usług w spółkach private equity w Polsce i innych krajach europejskich. Ostatnio pracował w PKP Energetyka, gdzie przez prawie 7 lat pełnił funkcję radcy prawnego. Rafał ma 30-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym i usługach prawnych, zarówno w renomowanych kancelariach prawnych, takich jak Clifford Chance, jak i jako wewnętrzny radca prawny w takich firmach jak Energis Polska, Grupa GTS obejmująca Polskę, Czechy, Węgry, Słowację i Rumunię (private equity) oraz Benestra Slovakia (private equity). Rafał nadzoruje i prowadzi wszystkie sprawy prawne Stock Spirits.