Stock Spirits
Vyhlásenie o prístupnosti

Spoločnosť Stock Spirits Group prevádzkuje webové stránky, ktoré sú prístupné širokému okruhu používateľov. Aktívne pracujeme na tom, aby sme zabezpečili prístupnosť a použiteľnosť pre každého bez ohľadu na jeho schopnosti alebo obmedzenia.

Ako čo najlepšie využiť tieto webové stránky

Naše webové stránky možno zobraziť na rôznych veľkostiach obrazovky a veľkosť písma možno upraviť podľa potrieb používateľa. Stránky obsahujú aj možnosť vyhľadávania a mapu webových stránok, aby bolo vyhľadávanie informácií čo najjednoduchšie.

Zmena nastavení

Pomocou webového prehliadača môžete zmeniť veľkosť textu na tejto webovej stránke. Môžete tiež nastaviť ďalšie používateľské nastavenia vo vašom prehliadači a vo vašom počítači všeobecne.

Ak chcete zistiť, čo ešte môžete urobiť, odporúčame vám prečítať si článok “Better Web Browsing: Tips for Customizing Your Computer” od konzorcia World Wide Web Consortium (W3C) alebo navštíviť stránku “My Web My Way” od BBC.

Spätná väzba

Neustále hľadáme spôsoby, ako tieto webové stránky vylepšiť, aby mali používatelia čo najlepší zážitok. Ak máte pocit, že na týchto stránkach niečo chýba, alebo ak ste sa pri používaní týchto stránok stretli s inými problémami kontaktujte nás.

Poznámka: Rady o tom, aké informácie uviesť pri kontakte s nami nájdete v článku W3C Contacting Organisations about Inaccessible Websites.

Zásady prístupnosti

Naším cieľom je zabezpečiť, aby všetky stránky tohto webu spĺňali úroveň AA podľa Usmernení o prístupnosti webového obsahu 2.0 (WCAG 2.0). Tieto zásady sú medzinárodne uznávanými kritériami na vytváranie prístupných webových stránok.

Zásady prístupnosti webového obsahu vysvetľujú, ako sprístupniť webové stránky ľuďom so zdravotným postihnutím. Prispôsobením sa týmto usmerneniam sa webové stránky stanú aj pre širokú verejnosť používateľsky prijateľnejšie.

Štandardy a technológie používané na webových stránkach

Tieto webové stránky boli navrhnuté v súlade s normami W3C pre HTML a CSS. Funkčnosť celého webu závisí od týchto technológií. Stránky sa správne zobrazujú vo všetkých populárnych webových prehliadačoch a budú fungovať aj v starších prehliadačoch.

Okrem toho tento web používa JavaScript a PDF. Web nie je na týchto technológiách závislý a funguje dobre aj bez nich.