Stock Spirits
Zodpovedná konzumácia alkoholu

Veríme, že naše produkty by si mali zodpovedne vychutnávať tí, ktorí sa tak rozhodnú. Ako spoločnosť vyrábajúca liehoviny si uvedomujeme, že zohrávame
veľmi dôležitú úlohu pri osvete a propagácii zodpovednej konzumácie alkoholu. Zodpovedná konzumácia je dôležitým pilierom našej stratégie ESG.

 

Za zodpovednú konzumáciu považujeme umiernenú konzumáciu alkoholu v rozumnej miere, pri ktorej alkohol nekonzumujú rizikové skupiny, ako sú napríklad maloletí, opatrovníci maloletých, tehotné ženy, vodiči, a pri ktorej sa alkohol nezneužíva a nepoškodzuje zdravie spotrebiteľov.

Veríme, že najúčinnejším spôsobom, ako znížiť zneužívanie alkoholu, je:

• Spolupráca medzi rôznymi stranami, ako sú: priemysel, priemyselné združenia, regulačné orgány/vlády, miestne orgány, mimovládne organizácie atď.

dlhodobé vzdelávanie

• transparentné informovanie spotrebiteľov vrátane piktogramov zodpovednej spotreby a/alebo odkazov na príslušné informácie na obaloch a/alebo na internete, aby sa spotrebitelia mohli informovane rozhodnúť.

Sme skutočne presvedčení, že v súlade s naším cieľom ”Obohacovať chute života” by alkohol mali konzumovať len dospelí ľudia, a to v duchu striedmosti, aby mohli prežívať a vychutnávať si slávnostné chvíle. Konzumácia našich výrobkov by mala byť vždy pozitívnym zážitkom.

KONZUMÁCIA NEPLNOLETÝMI

Spoločnosť Stock Spirits Group je striktne proti konzumácii alkoholu neplnoletými v akejkoľvek forme a množstve. Nepropagujeme ani nepodporujeme pitie alkoholu mladistvými. Naše výrobky nie sú určené na konzumáciu neplnoletými osobami.

Podporujeme vzdelávacie programy a osvetové kampane o zodpovednej konzumácii alkoholu, ktoré informujú o negatívnych účinkoch škodlivého pitia alkoholu mladistvými.
Sme presvedčení, že je našou povinnosťou zabezpečiť, aby sa naše výrobky konzumovali zodpovedne, a preto podporujeme informovanosť a umožňujeme informované rozhodnutia.

ALKOHOL A TEHOTENSTVO

Spoločnosť Stock Spirits Group striktne odmieta konzumáciu alkoholu kedykoľvek, v akejkoľvek forme a množstve tehotnými ženami, dojčiacimi ženami a osobami starajúcimi sa o maloleté deti. Akékoľvek množstvo alkoholu skonzumovaného počas tehotenstva môže nepriaznivo ovplyvniť vývoj plodu. Pravidelné a/alebo nadmerné pitie alkoholu tehotnými ženami môže spôsobiť nezvratné poškodenie duševného a telesného vývoja nenarodeného dieťaťa, čo môže spôsobiť napr. poruchy FASD (poruchy fetálneho alkoholového spektra).

Dôrazne odporúčame, aby sa ženy, ktoré plánujú otehotnieť, sú tehotné alebo dojčia, úplne zdržali pitia akéhokoľvek alkoholu.

Príklady iniciatív zameraných na zodpovednú konzumáciu alkoholu:

• Stock Poľsko je dlhoročným a aktívnym členom Poľského združenia liehovarníckeho priemyslu, obchodnej organizácie, ktorá propaguje zodpovedné pitie alkoholu prostredníctvom vzdelávacích programov a verejných kampaní: https://zppps.pl/nasze-kampanie/

• Stock Spirits v Nemecku je členom Bundesverband der Deutschen Spirituosen Industrie und Importeure e.V. (BSI) a partnerom mnohých miestnych iniciatív zameraných na zodpovedné pitie alkoholu:
https://www.spirituosen-verband.de/verantwortung/initiativen/

• Stock Plzeň-Božkov a Stock Slovensko sú zakladajúcimi a aktívnymi členmi ‘Fóra PSR’ (angl. drink responsibly; sk: pi s rozumom) Pi s rozumom, ktoré združuje významných výrobcov a distribútorov liehovín v jednotlivých krajinách s cieľom bojovať proti zneužívaniu alkoholu. Cieľom fóra je zvyšovať povedomie o negatívnych dôsledkoch nezodpovedného pitia alkoholu. Stock využíva platformu “Pi s rozumom” na komunikáciu v médiách, v predajniach a pri komunikácii značiek. Členovia fóra sa tiež zaviazali dodržiavať Etický kódex, ktorý upravuje reklamné aktivity.
– Pi s rozumom (Pi s rozumom)
– Samoregulácia (Kódex RPR)