Stock Spirits
ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Klademe velký důraz na ochranu a respektování soukromí.

Tyto Zásady používání souborů cookies („Zásady používání souborů cookies“) popisují, jakým způsobem zpracováváme soubory cookies na internetových stránkách: www.stockspirits.com, www.stock-polska.pl, www.stock-spa.itwww.stock.sk, www.stock.cz, www.stock.hr, www.stock.ba a dalších internetových stránkách Stock nebo Společností ze Skupiny Stock, které odkazují na ustanovení těchto Zásad používání souborů cookies („Internetové stránky“).

Kromě ustanovení těchto Zásad používání souborů cookies jsou uplatňovány rovněž Etický kodex a kodex obchodního chování, a také jiné dokumenty, o nichž se mluví v těchto Zásadách používání souborů cookies.

Co znamenají pojmy použité v těchto Zásadách používání souborů cookies?

Osobní údaje

Znamenají údaje týkající se žijících fyzických osob, které mohou být identifikovány na základě těchto údajů nebo na základě těchto údajů a jiných informací, které má správce údajů k dispozici (nebo údajů a informací, které bude moci mít k dispozici).
Ty obsahují informace o uživatelích Internetových stránek, včetně o osobách ucházejících se o práci ve společnostech skupiny Stock Spirits Group prostřednictvím on-line formulářů.
Zpracování osobních údajů
Znamená každou operaci provedenou na osobních údajích, včetně jejich sběru od osob, jichž se údaje týkají, nebo jejich získávání z jiných zdrojů, jejich zápis, uchovávání, změnu, předávání jiným subjektům či prozrazení.

GDPR

Znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

Stock

Znamená společnost Stock Spirits Group, ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Varšava, Polsko.

Společnosti Stock Spirits Group,

znamená následující společnosti:
• Stock Spirits Group, ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Varšava, Polsko
• Stock Polska sp. z o.o. se sídlem v Lublině, Polsko, adresa: ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin, Polsko
• Stock Slovensko s.r.o. se sídlem v Bratislavě, Slovensko, adresa: Galvaniho 7/A 821 04 Bratislava, Slovensko
• Stock Plzeň – Božkov s.r.o. se sídlem v Plzni – Božkov, Česká republika, adresa: Palírenská 641/2, 326 00, Plzeň – Božkov, Česká republika
• Stock s.r.l. se sídlem v Miláně, Itálie, adresa: Via Tucidide, 56 bis – Torre 2, 20134 Milán, Itálie
• Stock BH d.o.o. se sídlem v Sarajevě, Bosna a Hercegovina, adresa: Džemala Bijedića 185/12, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina
• Stock d.o.o. se sídlem v Záhřebu, Chorvatsko, adresa: Josipa Lončara 3, 10090 Záhřeb, Chorvatsko
• Stock International s.r.o. se sídlem v Plzni – Božkov, Česká republika, adresa: Palírenská 641/2, 326 00, Plzeň – Božkov, Česká republika

My, naše

Znamená, v závislosti na kontextu, Stock anebo společnosti skupiny Stock.

Vy, Vaše

Znamená žijící fyzickou osobu, jejíž osobní údaje jsou využívány společností Stock anebo společností skupiny Stock, a tedy uživatele Internetových stránek, včetně osob ucházejících se o práci ve společnostech skupiny Stock prostřednictvím on-line formulářů.

Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které Internetové stránky odešlou do prohlížeče uživatele Internetových stránek („Uživatel“), který je uloží v počítači Uživatele. Zpravidla tak soubory cookies slouží k rozlišování jednotlivých Uživatelů. Konkrétní Uživatel však není na základě těchto informací identifikovatelný. Soubory cookies pouze napomáhají pamatovat si aktivity Uživatele a preference po určitou dobu, aby je Uživatel nemusel znovu vkládat, když Internetové stránky znovu navštíví.

Jaké soubory cookies zpracováváme?

Na našich Internetových stránkách užíváme následující soubory cookies:

Cookie Popis Konec platnosti
ASP.NET_SessionId Identifikuje přítomnost uživatele na serveru. Relace návštěvy
smallScreen Identifikuje, zda uživatel používá mobilní zařízení. 1 rok
AllowCookies Identifikuje souhlas uživatelů s nepodstatnými (analytickými) soubory cookies. 1 rok
(„Nezbytně nutné cookies“)
Cookie Popis Konec platnosti
_ga Instalovaný službou Google Analytics, vypočítává údaje o návštěvnících, relacích, kampaních a také sleduje využití webu pro analytický přehled webu. Soubor cookie ukládá informace anonymně a přiřazuje náhodně generované číslo pro rozpoznání jedinečných návštěvníků. 2 roky
_gid Instalovaný službou Google Analytics, ukládá informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky, a zároveň vytváří analytický přehled o výkonu webových stránek. Některé z údajů, které jsou shromažďovány, zahrnují počet návštěvníků, jejich zdroj a stránky, které navštěvují anonymně. 1 den
_gat Instalované službou Google Universal Analytics, aby omezil rychlost požadavků a tím omezil shromažďování dat na webech s vysokou návštěvností. 1 minuta

(„Analytické a marketingové cookies“)

Za jakých účelem zpracováváme soubory cookies?

Co se týče Nezbytně nutných cookies, jejich účelem je zajistit řádné fungování Internetových stránek. Nezbytně nutné cookies jsou dále nutné pro ověření věku návštěvníků Internetových stránek. Právním důvodem zpracování Nezbytně nutných cookies je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1. písmeno f) GDPR.

Pokud jde o trvale uložené soubory cookies, pomocí nichž se zapisují informace o úspěšném ověření věku (popsané výše), svůj souhlas s nimi vyjádříte kliknutím na tlačítko „Pamatovat si mě na tomto zařízení“ během procesu ověření věku.

Analytické a marketingové cookies užíváme ke zjištění návštěvnosti Internetových stránek, aktivity i chování jednotlivých návštěvníků. K jejich zpracování dochází však pouze v případě, kdy nám k tomu dáte souhlas.

Jakým způsobem můžete spravovat soubory cookies?

Zpracování Nezbytně nutných cookies nelze vyloučit, neboť jejich zpracování umožňuje a zaručuje správné fungování Internetových stránek a Vaši navigaci po Internetových stránkách.

Pokud jde o trvale uložené soubory cookies, pomocí nichž se zapisují informace o úspěšném ověření věku (popsané výše), svůj souhlas s nimi vyjádříte kliknutím na tlačítko „Pamatovat si mě na tomto zařízení“ během procesu ověření věku.

Souhlas se zpracováním Analytických a marketingových cookies můžete vyjádřit kliknutím na tlačítko „Souhlasím“, umístěné v banneru týkajícím se souborů cookies, který se zobrazuje na našich internetových stránkách. Pro zapamatování Vaší volby týkající se souhlasu nebo odmítnutí souborů cookies uložíme na Vaše zařízení soubor cookies, a to na dobu maximálně 1 roku.

Současně můžete zpracování Analytických a marketingových cookies odmítnout, a to kliknutím na tlačítko „Nesouhlasím“. V takovém případě budeme užívat pouze Nezbytně nutné cookies.
Rovněž máte možnost si rozsah zpracování souborů cookies sami nastavit, a to tak, že v banneru kliknete na tlačítko „Nastavit zpracování“.

Vhodnou změnou nastavení prohlížeče můžete odstranit soubory cookies již uložené (např. společně s historií navštěvovaných stránek a soubory mezipaměti) nebo zablokovat ukládání nových souborů cookies. V závislosti na použitých nastaveních můžete zablokovat nebo odstranit všechny nebo pouze některé soubory cookies. Například můžete blokovat ukládání trvalých souborů nebo souborů pocházejících z jiných webových stránek, tak i odstraňovat soubory uložené v jistém časovém rozmezí nebo během dané relace. Navíc si můžete zvolit navštěvování našich stránek v „soukromém“ režimu, který omezí rozsah údajů registrovaných počítačem.

Více informací najdete na příslušných internetových stránkách dodavatele svého prohlížeče:
• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Safari
Pro nalezení informací týkajících se jiných prohlížečů navštivte internetové stránky dodavatele daného prohlížeče.

Zlepšení komfortu používání Internetových stránek

V souvislostí se zlepšením komfortu používání Internetových stránek, včetně zabraňování opětovnému zobrazování stejných zpráv, používáme jisté informace, včetně identifikátorů, které nejsou osobními údaji. Tyto informace mohou být uchovávány v paměti Vašeho zařízení prostřednictvím souborů cookies. Zahrnují:

• informaci o zobrazení obsahu těchto stránek na zařízení vybaveném malým monitorem (používáme trvalé soubory cookies, jejichž životnost je 1 rok);
• informaci o zobrazení zprávy týkající se souborů cookies (používáme trvalé soubory cookies, jejichž životnost je, v závislosti na Internetových stránkách, 1 rok nebo 3 roky).

Použité soubory cookies pocházejí z našich internetových domén, a v této souvislosti třetí subjekty nezískávají přístup k informacím uloženým ve Vašem zařízení.

Zajištění bezpečnosti používání Internetových stránek

V souvislosti se zajištěním bezpečnosti používání Internetových stránek používáme určité informace, včetně identifikátorů relací prohlížení, které jsou osobními údaji. Tyto informace mohou být uchovávány v paměti Vašeho zařízení prostřednictvím souborů cookies. Právním základem pro jejich použití pro tyto účely je naše právní povinnost (čl. 6 odst. 1. písmeno c) GDPR) spočívající v zajištění bezpečnosti (včetně důvěrnosti a integrity) osobních údajů odesílaných během komunikace uživatelů se servery Internetových stránek, a v rozsahu mimo naše právní povinnosti, náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1. písmeno f) GDPR) spočívající na zajištění bezpečnosti komunikace uživatelů se servery Internetových stránek. Vaše údaje budou uchovávány pro výše uvedené účely po dobu odpovídající životnosti trvalých souborů cookies (jak je dále popsáno níže).

Co se týká identifikátorů relací, používáme je pro účely zajištění bezpečného přihlašování se k obsahům Internetových stránek, ke kterým je omezený přístup. Pro tento účel používáme relační soubory cookies, které pocházejí z našich internetových domén. V této souvislosti třetí subjekty nezískávají přístup k informacím uchovávaným na Vašem zařízení.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním souborů cookies?

Vaše práva plynoucí ze zpracování souborů cookies jsou uvedena v sekci „Jaká práva Vám přísluší?“ Zásad ochrany osobních údajů.

Jakým způsobem Vás budeme informovat o změně těchto Zásad používání souborů cookies?

Všechny případné budoucí změny v našich Zásadách používání souborů cookies budou publikovány na těchto stránkách a dále budou podávány, v odpovídajících případech, elektronickou cestou osobám, jichž se údaje týkají, s uvedením důležitých informací o plánovaných změnách a o termínu jejich platnosti.