Stock Spirits
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

1. Podmínky používání webových stránek

1.1 Před použitím naší webové stránky www.stockspirits.com dále jen „Webová stránka“) si, prosím, pozorně přečtěte tyto podmínky používání („Podmínky používání“) a naše Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů. Používáním Webových stránek dáváte najevo, že přijímáte tyto Podmínky používání, naše Zásady používání souborů cookie a Zásady ochrany osobních údajů a že souhlasíte s jejich dodržováním. Pokud nesouhlasíte se všemi těmito Podmínkami používání, nepoužívejte Webovou stránku.

1.2 Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoli bez dalšího upozornění revidovat a aktualizovat tyto Podmínky používání. Nejnovější verzi našich Podmínek používání zveřejníme na této stránce. Poslední datum jakékoli změny těchto Podmínek používání zveřejníme v horní části této stránky. Vaše další používání Webových stránek po takových změnách bude znamenat, že tyto změny přijímáte.

1.3 Pokud v těchto Podmínkách používáme slova jako „uživatel“, „Vy“ nebo „Váš“, rozumí se tím jakákoliv osoba, která používá tyto Webové stránky.

2. Informace o naší společnosti

2.1 Webovou stránku provozuje společnost Stock Spirits Group („Stock Spirits Group“/ „my“ / „naše“). Centrála Stock Spirits Group se nachází v Polsku, 00-718 Varšava, ulice Czerniakowska, 87A, vchod B, telefon: +48 22 541 73 00.

3. Přístupnost Webových stránek

3.1Přístup na Webovou stránku je povolen dočasně a vyhrazujeme si právo bez upozornění zrušit nebo upravit službu, kterou na Webové stránce poskytujeme. [Můžeme omezit přístup k některým částem Webových stránek uživatelům, kteří se u nás zaregistrovali. Se všemi hesly musíte zacházet jako s důvěrnými a nesmíte je prozradit žádné třetí straně. Máme právo kdykoli deaktivovat jakýkoli uživatelský identifikační kód nebo heslo, pokud se budeme domnívat, že nedodržujete některé z ustanovení těchto Podmínek používání.]

3.2 Je Vaší odpovědností zajistit, aby Váš počítač nebo mobilní zařízení splňovalo všechny nezbytné technické specifikace, které Vám umožní přístup a používání Webových stránek. Webová stránka je licencována pouze pro použití na zařízení, které vlastníte nebo ovládáte.

3.3 Čas od času můžeme omezit přístup k určitým funkcím, obsahu nebo celé Webové stránce nebo její části.

3.4 Nemůžeme zaručit nepřetržitou, nepřerušovanou nebo bezchybnou funkčnost Webové stránky. Mohou nastat situace, kdy se všechny nebo některé funkce, části nebo obsah Webových stránek stanou nedostupnými (ať už plánovaně či neplánovaně) nebo budou z naší strany upraveny, pozastaveny nebo zrušeny podle našeho výhradního uvážení, aniž bychom Vás na to upozornili. Souhlasíte s tím, že neponeseme odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně z důvodu nedostupnosti, úpravy, pozastavení nebo zrušení jakékoli Webové stránky nebo jakýchkoli funkcí, částí nebo obsahu jakékoli Webové stránky.

3.5 Webové stránky můžete používat pouze pro své vlastní nekomerční osobní použití a pouze v souladu s těmito Podmínkami.

3.6 Čas od času můžeme změnit formát a obsah Webových stránek. Souhlasíte s tím, že Webové stránky používáte „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ a na Vaše výhradní riziko.

4. Odkazy na jiné webové stránky

4.1 Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte na Webové stránky odkazovat (včetně přímých odkazů).

4.2 Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. S výjimkou případů, kdy patří nám, nejsou tyto jiné stránky pod naší kontrolou ani je nespravujeme.. Nemělo by se předpokládat žádné spojení nebo vztah mezi Stock Spirits Group a stránkami, na něž se odkazuje, nebo jejich vlastníky. Neneseme odpovědnost za obsah takových stránek. Tyto odkazy poskytujeme pouze pro Vaše pohodlí, ale nesledujeme ani neschvalujeme materiály na nich. Nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout
– v souvislosti s jakýmikoli jinými webovými stránkami (včetně a pro vyloučení pochybností a bez promlčení, jakékoli nemožnosti přístupu nebo zpoždění v přístupu k jakékoli takové jiné stránce) nebo
– ve vztahu k jakémukoli materiálu nebo informacím, které se na nich objevují nebo se kterými se můžete jinak setkat po opuštění našich Webových stránek prostřednictvím hypertextového odkazu nebo jakýmkoli jiným způsobem.

5. Záruky

5.1 odmínkou, abyste mohl/a používat naši Webovou stránku je, že nám zaručujete, že ji ani žádný materiál nebo informace na ní nepoužijete k účelu, který je nezákonný nebo zakázaný těmito Podmínkami používání.

5.2 Webové stránky nesmíte:

 1. používat způsobem, který porušuje jakékoli platné právní předpisy, a to včetně evropského a mezinárodní práva;
 2. používat způsobem, který je nezákonný nebo podvodný nebo má jakýkoli nezákonný nebo podvodný účel nebo účinek;
 3. používat za účelem poškození nebo pokusu o poškození třetí osoby jakýmkoli způsobem (zejména nezletilých);
 4. používat k zasílání, vědomému přijímání, nahrávání, stahování, používání nebo opakovanému používání jakéhokoliv materiálu, který
  (i) je nepřesný, diskriminační, hanlivý, obscénní, výhružný, urážlivý, rouhavý nebo hrubý (nebo je pravděpodobně tak vnímán);
  (ii) propaguje násilí nebo jakékoli jiné nezákonné nebo neetické chování;
  (iii) porušuje duševní vlastnictví třetích osob;
  (iv) nepříznivě ovlivňuje výkon nebo dostupnost Webových stránek; nebo
  (v) jinak porušuje některé z našich Podmínek používání;
 5. používat k přenášení nebo zajišťování zasílání jakýchkoli nevyžádaných nebo neoprávněných reklamních nebo propagačních materiálů nebo jakékoli jiné formy žádostí; nebo
 6. používat k vědomému přenášení jakýchkoli virů, počítačových červů, trojských koní nebo jakýchkoliv jiných škodlivých programů, které mohou být použity k přístupu a/nebo úpravě, odstranění nebo poškození jakýchkoli datových souborů nebo jiných počítačových programů.

5.3 Máte právo používat Webovou stránku pouze pro osobní potřeby, nikoli pro komerční účely, a to v souladu s těmito Podmínkami používání. Souhlasíte s tím, že ponesete plnou finanční odpovědnost za jakékoli poplatky vzniklé v souvislosti s používáním Webových stránek.

5.4 Neručíme za to, že Webová stránka (nebo jakékoli stránky, které jsou s Webovou stránkou propojeny) neobsahuje technické chyby, počítačové viry nebo jakékoli jiné škodlivé počítačové programy.

6. Práva duševního vlastnictví

6.1 Veškeré koncepty, informace a materiály obsažené na Stránkách nebo zobrazené na Stránkách (jiné než jakýkoli uživatelsky generovaný obsah) jsou naším majetkem nebo našich poskytovatelů licencí a jsou chráněny autorským právem, obchodním tajemstvím a relevantními platnými právními předpisy.

6.2 Webové stránky jsou určeny pro Vaše osobní a nekomerční použití. Žádná část Webových stránek nesmí být reprodukována v jakékoli formě bez našeho předchozího souhlasu, s výjimkou dočasného průběhu používání naší služby nebo za účelem uchování záznamu o transakci uskutečněné pomocí naší služby. Nesmíte upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, poskytovat licenci, vytvářet odvozená díla, převádět, prodávat nebo jakýmkoli jiným způsobem používat jakýkoli materiál, informace, produkty nebo služby obsažené nebo uváděné na Webových stránkách.

6.3 Webové stránky nesmíte kopírovat, reprodukovat ani do nich zasahovat. Stejně tak nesmíte používat jakýkoli „přímý odkaz“, „odstranění stránky“, „robota“, „pavouka“ nebo jiné automatické zařízení, program, algoritmus nebo metodologii, nebo jakýkoli podobný nebo ekvivalentní manuální proces pro přístup, získávání, kopírování nebo sledování jakékoli části Webové stránky nebo jakéhokoli jejího obsahu nebo jakýmkoli způsobem reprodukovat nebo obcházet navigační struktury nebo prezentace Webové stránky nebo jakéhokoli obsahu za účelem získání nebo pokusu získat jakékoli materiály, dokumenty nebo informace jakýmkoli způsobem, který není záměrně zpřístupněn prostřednictvím Webové stránky. Vyhrazujeme si právo monitorovat a zakázat jakoukoli takovou činnost. To, že používáte Webové stránky nás opravňuje sledovat Vaši aktivitu na našich Webových stránkách.

7. Interaktivní služby

7.1 Čas od času můžeme na Webových stránkách poskytovat interaktivní služby, včetně, nikoliv však výlučně, možnosti nahrávat obsah, blogy nebo zákaznické recenze („Interaktivní služby“).

7.2 Jakýkoli materiál (který může zahrnovat fotografie, blogy, příspěvky a komentáře), který nahrajete na Webovou stránku prostřednictvím Interaktivních služeb nebo jiného veřejně přístupného fóra nebo oblasti Webové stránky a/nebo pro účely obecné publikace („Obsah vytvářený uživateli“) bude považován za nedůvěrný a nechráněný. Budeme oprávněni celosvětově používat, kopírovat, distribuovat, zveřejňovat a zpřístupňovat třetím stranám jakýkoli takový materiál za jakýkoli účelem spojeným s Webovou stránkou. Zveřejňování výhrůžných, pomlouvačných, pornografických, politických nebo rasistických materiálů nebo jakéhokoli materiálu, který je jinak nezákonný nebo škodlivý, je výslovně zakázáno.

7.3 Webová stránka je místem pro obsah dodávaný třetími stranami a návštěvníky Webové stránky. V souladu s tím nemáme žádný konkrétní proces předchozí kontroly nebo možnost redakční kontroly nad takovým obsahem. Jakékoli názory, rady, prohlášení, služby, nabídky nebo jiné informace nebo obsah vyjádřené nebo zpřístupněné třetími stranami, jsou názory příslušných stran a nemusí nutně vyjadřovat názory Stock Spirits Group. Ani my, ani žádná třetí strana – poskytovatel informací, nezaručujeme přesnost, úplnost nebo prospěšnost jakéhokoli obsahu třetích stran, ani jeho obchodovatelnost nebo vhodnost pro jakýkoli konkrétní účel.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Přečtěte si, prosím, naše  Zásady ochrany osobních údajů které stanoví, jak hodláme používat a sdílet jakékoli osobní údaje, které se s námi rozhodnete sdílet prostřednictvím Webových stránek.

9. Cookies

9.1 Soubory cookies používáme jako součást Webových stránek. Přečtěte si, prosím, naše Zásady používání souborů cookies, kde najdete další informace o typech používaných souborů cookies.

10. Odpovědnost

10.1 Negarantujeme přesnost nebo úplnost jakéhokoli materiálu nebo informací obsažených na Webových stránkách a/nebo povahu, standard, vhodnost nebo jakékoli produkty zmiňované na Webových stránkách. Neneseme odpovědnost za ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé na základě používání Webových stránek.

10.2 Neomezujeme ani nevylučujeme naši odpovědnost vůči Vám za:

 1. smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí;
 2. naše podvodné uvedení v omyl;
 3. anebo jakoukoli jinou odpovědnost, která nemůže být omezena nebo vyloučena podle anglického práva.

10.3 Pokud bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek používání shledáno, ať už jako celek, nebo jen zčásti, jako nevymahatelné, a to z jakéhokoli důvodu, nebude se toto ustanovení nebo jeho část uplatňovat a tyto Podmínky používání se použijí, jako by tento článek nebo část ustanovení nebyl zahrnut.

10.4 Aniž by byla dotčena výše uvedená ustanovení, vyhrazujeme si právo na jakékoli platné výjimky a/nebo omezení odpovědnosti, které jsou povoleny zákony jakékoli země, jež se vztahují k informacím zobrazeným na Webových stránkách a/nebo jakýmkoli nabízeným produktům nebo službám poskytovaným námi nebo naším jménem.

11. Platnost a úplnost informací

11.1 Informace obsažené na Webových stránkách mohou obsahovat nepřesnosti, typografické a jiné chyby. Informace na těchto stránkách mohou být čas od času aktualizovány a někdy mohou být zastaralé. My, ale ani žádný z našich poskytovatelů informací (třetích stran), nezaručujeme přesnost, úplnost nebo prospěšnost jakýchkoli takových informací, ani jejich obchodovatelnost nebo vhodnost pro jakýkoli konkrétní účel.

11.2 Nic z toho, co je obsahem této Webové stránky, nepředstavuje a ani nebude považováno za radu nebo výzvu k investování nebo obchodování s jakýmikoli cennými papíry a nelze na to spoléhat v souvislosti s jakýmkoli investičním rozhodnutím. Komentáře a další materiály objevující se na Webových stránkách nejsou určeny k tomu, aby byly považovány za rady, na které je možné se spolehnout. Zříkáme se proto veškeré odpovědnosti a odpovědnosti vyplývající z jakéhokoli spolehnutí se na takové materiály ze strany jakéhokoli uživatele Webové stránky nebo kohokoli, kdo může být informován o jakémkoli jejím obsahu.

11.3 Pokud se domníváte, že jakékoli informace zobrazené nebo zveřejněné na Webových stránkách jsou nepřesné, nepravdivé nebo nevhodné nebo porušují některá z pravidel stanovených v těchto Podmínkách používání, dejte nám, prosím, vědět tak, že nás budete kontaktovat prostřednictvím Webových stránek.

12. Přerušení

12.1 Podle našeho uvážení určíme, zda došlo k porušení těchto Podmínek používání prostřednictvím Vašeho používání Webových stránek. Pokud dojde k porušení těchto zásad, můžeme podniknout taková opatření, která považujeme za vhodná, a to může zahrnovat okamžité, dočasné nebo trvalé odebrání Vašeho práva používat Webové stránky.

13. Aplikovatelné právní předpisy

13.1 Tyto Podmínky používání se řídí právem Anglie a Walesu a souhlasíte s tím, že jakékoli spory mezi námi, včetně jakýchkoli mimosmluvních sporů, vyplývající z těchto Podmínek používání nebo Webových stránek, budou řešeny pouze soudy v Anglii a Walesu.

14. Kontaktujte nás

Jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek používání nebo jakýchkoli problémů týkajících se Webových stránek odešlete e-mailem na adresu Beata Ptaszynska-Jedynak, nebo nám napište: Stock Spirits Group, Czerniakowska street, 87A, 00-718 Varšava, Polsko.