Stock Spirits
Stock Spirits Factory

Dědictví

Historie naší společnosti začala před 140 lety, když v roce 1884 založil Lionello Stock společně s Carlem Camisem firmu „Distilleria a vapore Camis & Stock“. Od té doby jsou naše ikonické značky vyráběny s nadšením, respektem a řemeslnou zručností za použití nejvybranějších ingrediencí a příchutí.

Ve Stock Spirits Group sdružujeme vynikající lokální značky lihovin z evropských zemí pod jednou střechou. Naši zákazníci a naši zákazníci je milují. Naším jediným cílem je do těchto značek investovat, pečovat o ně a posilovat je, a to na jejich domácích trzích i mimo ně.

Přestože si velmi vážíme našeho dlouhého a bohatého dědictví výroby skvělých alkoholických nápojů a navazujeme na něj, s nadšením hledíme do budoucnosti a těšíme se na ni. Neustále inovujeme a do centra našeho podnikání stavíme Evropu a evropské spotřebitele. Chceme vytvořit skutečně evropské portfolio značek, které dohromady vytvoří silný podnik.

Stock Spirits Factory
1882

Vzniká koňak Keglevich.

V současné době je jednou z hlavních značek v portfoliu společnosti Stock Italy.

1884

Lionello Stock, průmyslník a obchodník, spolu se svým obchodním partnerem Carlem Camisem založil v italském Terstu parní lihovar “Distilleria a vapore Camis & Stock”. Hlavním produktem společnosti byl koňak “Medicinal”.

1906

Emil Plage, průmyslník z polského Lublinu, založil závod pod názvem “Rektyfika Lubelska” (Lublinský lihovar). O několik let později ho přejmenoval na Polmos Lublin.

1920'

Ve 20. letech 20. století byla společnost Stock Cognac Medicinal jednou z největších svého druhu v Evropě. V průběhu let Stock rozšířil své podnikání a vlastnil síť palíren, stáčíren a zařízení pro zrání lihovin v Itálii, Rakousku, Polsku, Maďarsku a Chorvatsku.

1920

Lionello Stock koupil po rozpadu rakousko-uherské monarchie existující lihovar v Plzni – Božkově a založil dceřinou společnost s názvem Stock Cognac Medicinal. Zpočátku se výrobky vozily z Terstu do Božkova a tam se stáčely do lahví. Podnik tehdy zaměstnával přibližně patnáct manuálních pracovníků, čtyři úředníky, vrchního úředníka a ředitele. Postupně dodávky z Terstu skončily a závod začal fungovat samostatně. Obchodní aktivity společnosti Stock Cognac Medicinal H. Planner Božkov u Plzně se rozrůstaly a díky vysoké kvalitě svých výrobků se firma těšila stále většímu počtu spotřebitelů.

1927

Stock Cognac Medicinal H. Planner Božkov u Plzně začal vyrábět hořký bylinný alkoholický nápoj Fernet Stock. V 60. a 70. letech minulého století byl velmi oblíbený a dodnes má v portfoliu lihovin společnosti Stock v České republice a na Slovensku pevné místo. https://www.fernetstock.cz/

1929

Planner Božkov u Plzně dosáhl v roce 1929 skvělých výsledků, avšak plně jej zasáhla hospodářská krize, která se přehnala světem ve 30. letech.

1939

Stock Cognac Medicinal založil pobočku v New Yorku ve Spojených státech.

1948

Planner Božkov u Plzně byl znárodněn a začleněn do Sdružených lihovarů a octáren v Praze.

1950

V Polmosu Lublin vzniká vlajková loď značky Żołądkowa Gorzka. Nyní je jednou z předních značek lihovin v Polsku.

1951

V rámci vlny znárodňování soukromého podnikání v Polsku, která následovala po druhé světové válce, převzal státní lihovarnický monopol závod “Rektyfika Lubelska” v Lublinu v Polsku. V roce 1972 byl státní lihovarnický monopol přeměněn na státní podnik lihovarnického průmyslu “Polmos”. Továrna se sídlem v Lublinu proto dostala název Polmos Lublin.

1971

Stock Cognac Medicinal otevírá dva závody – jeden v Terstu a druhý v Portogruaru v Itálii. V té době měla společnost 21 továren, z nichž 8 se nacházelo v Itálii.

1985

Společnost začala vyrábět šumivé víno Duca d’Alba, ovocnou vodku Keglevich a likér Limoncè – poslední dvě značky mají silné postavení v současném portfoliu Stock Spirits v Itálii.

1991

Camis & Stock se stala samostatnou akciovou společností.

1995

Společnost Eckes koupila firmu Camis & Stock. Nová společnost pod názvem Eckes & Stock GmbH patřila s portfoliem značek Chantré, Mariacron, Grappa Julia a Stroh Inländer Rum k předním výrobcům značkových lihovin v Německu, Rakousku, na Slovensku, v České republice a Itálii.

1997

Stock Plzeň uvedl na trh Fernet Stock Citrus, který se během dvou let stal druhým nejoblíbenějším alkoholickým nápojem v České republice, jedničkou byl Fernet Stock.

1998

Polmos Lublin se přeměnil na akciovou společnost s účastí Polské státní pokladny a v roce 2001 byl privatizován.

2006

Po privatizaci Polmosu v roce 2001 získala Polmos Lublin společnost Oaktree Capital Management.

2007

Oaktree Capital Management koupila společnost Eckes & Stock a její aktivity v České republice, Itálii, Slovinsku, Rakousku a v USA.

2008

Polmos Lublin a Eckes & Stock byly sloučeny do skupiny Stock Spirits Group.

2009

Stock Spirits Group založila vlastní distribuční společnosti v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině.

2012

V dubnu 2012 společnost přesunula výrobu z Terstu do České republiky. Ve stejném roce skupina Stock Spirits Group dokončila akvizici slovenské společnosti Imperator s.r.o. se sídlem v Drietomě, čímž zlepšila svou pozici na slovenském trhu s lihovinami.

2012

Stock Spirits získala společnost Novel Ferm, podnik na výrobu etanolu vysoké kvality, který se nachází nedaleko Rostocku v severovýchodním Německu. Po akvizici byl přejmenován na Baltic Distillery.

2013

Stock Spirits Group byla kótována na londýnské burze cenných papírů.

2013

Stock Spirits podepsala distribuční smlouvy s Diageo pro Českou republiku a s Beam Suntory pro Polsko, Slovensko, Českou republiku, Chorvatsko a Bosnu.

2013

Investice v hodnotě 3 miliony EUR do rozšíření výrobního závodu na výrobu lihovin Stock Spirits v polském Lublinu.

2014

Stock Spirits Group oslavila 130. výročí uvedení speciální edice vodky Stock Prestige.

2015

Dokončeno nové logistické centrum v Lublinu.

2016

V roce 2016 byla dokončena akvizice tří značek – Nordic Ice vodka, Pražská vodka a Dynybyl gin od společnosti Bohemia Sekt s.r.o., která dále posílila obchodní aktivity společnosti v České republice.

2019

Stock Plzeň-Božkov koupil společnost Bartida, do jejíhož portfolia patří také značka Bartida Original a distribuční značka kubánského rumu Legendario.

2021

V listopadu 2021 získala společnost CVC Capital Partners soukromý kapitál Stock Spirits Group. Ta byla stažena z londýnské burzy cenných papírů a stala se soukromou společností.

2023

Stock Spirits Group formulovala nové poslání “Obohatit chutě života”, aby zdůraznila jak 140leté dědictví společnosti a její řemeslnou zručnost při výrobě lihovin vysoké kvality, tak její zaměření na inovace, aby uspojila potřeby spotřebitelů. Byla také definována nová ambice společnosti stát se v Evropě do roku 2027 vedoucím producentem mainstreamových lihovin, lídrem tohoto odvětví v Evropě, který do 5 let dosáhne uhlíkové neutrality, nejrychleji poroste a bude ve velkém měřítku inovovat, v centru jehož pozornosti bude vždy evropský spotřebitel.

2023

V září 2023 skupina Stock Spirits Group dokončila čtyři akvizice: Borco v Německu, do jehož portfolia patří značky jako Finsbury gin a Sierra Tequila, dále Clan Campbell Scotch blended whisky a Dugas group ve Francii a Polmos Bielsko-Biała v Polsku, do jehož portfolia patří prémiové značky jako Biały Bocian vodka a Ogiński. Po akvizici je Stock Spirits Group přítomna na devíti evropských trzích, zaměstnává přes 1800 zaměstnanců a provozuje 7 výrobních závodů.

1882
1884
1906
1920'
1920
1927
1929
1939
1940 - 2000
1950
1951
1971
1985
1991
1995
1997
1998
2000 - dosud
2007
2008
2009
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2015
2016
2019
2021
2023
2023