Stock Spirits
ODPOVĚDNOST ZA INFORMACE

Stock Spirits Group se snaží o přesnost všech informací, které zveřejňuje. Na informace obsažené na této stránce však nelze poskytnout žádné záruky a Stock Spirits Group nemůže nést odpovědnost za jakékoli jednání nebo nečinnost na základě informací zde obsažených.

Tím není dotčena odpovědnost, kterou Stock Spirits Group nesmí vyloučit na základě zákona.

Stock Spirits Group není odpovědná za odkazy na stránky třetích stran a nepřijímá žádnou odpovědnost za jejich obsah. Není důvodné předpokládat, že existuje spojení nebo vazba mezi Stock Spirits Group a propojenými stránkami nebo jejich vlastníky, a nic, co je obsažené na této webové stránce, nepředstavuje a ani nebude považováno za radu nebo výzvu k investování nebo obchodování s jakýmikoli cennými papíry a nesmí se na to spoléhat v souvislosti s jakýmkoli investičním rozhodnutím.