Stock Spirits
Group Corporate Communications & Public Affairs Director
Beata Ptaszyńska-Jedynak

Beata se ke Stock Spirits Group připojila v únoru 2023. Beata je ve Stock Spirits Group zodpovědná za oblast vnějších vztahů, vytváření strategie Skupiny a strategických plánů pro zapojení zainteresovaných stran v souladu se strategií a cíli Skupiny. Je také zodpovědná za přípravu a realizaci externí komunikace v úzké spolupráci s lokálními týmy Stock Spirits Group. Beata má více než dvacet let zkušeností v oblasti externí a interní komunikace, řízení krizové komunikace, ESG a Public Affairs, které získala v předních mezinárodních společnostech, jako jsou 3M Poland, Philips Electronics, The Coca-Cola Company a Carlsberg.