Stock Spirits
Chief Operations Officer
Luca Giordano

Luca se ke Stock Spirits Group připojil 1. srpna 2023. S více než 25 lety zkušeností získanými v oblasti FMCG je Luca odborníkem na organizace štíhlého dodavatelského řetězce, protože pracoval v několika zemích nejen v Evropě, ale i mimo ni, pro společnosti jako je Heineken, Unilever, Hewlett-Packard nebo Danone.

Jeho odborné znalosti pokrývají oblast řízení v rámci více zemí, dodavatelsko-odběratelského řetězce, digitalizace, řízení změn, TPM (Total Productive Maintenance), štíhlé výroby a bezpečnosti. Ve Stock Spirits Group Luca vede a dohlíží na všechna naše výrobní místa a operace.